Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)

Збірник призначений для фахівців, які цікавляться теоретичними та прикладними проблемами економіки, фінансів і кредиту, обліку і аудиту, менеджменту та маркетингу мікро-, мезо- та макрорівня національної та міжнародної економіки. Збірник надає можливість вченим та здобувачам наукових ступенів провести публічну апробацію, а науковій спільноті – ознайомитися з останніми результатами досліджень теоретичних і прикладних проблем національної та міжнародної економіки.

 


Зображення домашньої сторінки журналу

"Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)" входить до переліку фахових видань Вищої атестаційної комісії у галузі економічних наук (рішення ВАК № 1-05/1 від 10.02.2010 р.). 

Засновник
Таврійський державний агротехнологічний університет
Факультет економіки та бізнесу

Редакційна колегія:

Синяєва Людмила Василівна – Таврійський державний агротехнологічний університет, д.е.н., зав. каф. обліку і аудиту (голова редколегії, науковий редактор)

Легеза Дар'я Георгіївна – Таврійський державний агротехнологічний університет, д.е.н., професор, зав. каф. маркетингу

Яворська Тетяна Іванівна – Таврійський державний агротехнологічний університет, д.е.н., професор, зав. каф. економіки підприємств

Нестеренко Світлана Анатоліївна – Таврійський державний агротехнологічний університет, зав. каф. організації та управління соціально-економічними системами, д.е.н.

Лобанов Микола Іванович – Таврійський державний агротехнологічний університет, професор кафедри маркетингу, професор

Кропивко Микола Федорович – ННЦ «Інститут аграрної економіки» НАНУ, д.е.н., професор, академік УААН

Малік Микола Йосипович – ННЦ «Інститут аграрної економіки» НАНУ, д.е.н., професор, академік УААН

Старостіна Алла Олексіївна – Київський національний університет ім. Т.Г. Шевченко, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки

Шиян Дмитро Вікторович – Харківський національний університет ім. С. Кузнеця, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства і менеджменту

Ткачук Ірина Григорівна – Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, заслужений діяч науки і техніки України, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів

Боравскі Петро – Вармінсько-Мазурський університет, Ольштин, Польща, д.е.н., професор;

Карман Сергій Вікторович – Таврійський державний агротехнологічний університет, завідувач кафедри економічної теорії, к.е.н., доцент

Кальченко Сергій Володимирович – Таврійський державний агротехнологічний університет, доцент кафедри економічної теорії, к.е.н., доцент

Косторной Сергій Володимирович – Таврійський державний агротехнологічний університет, доцент кафедри фінансів і кредиту, к.е.н., доцент

Адреса редакційно-видавничого відділу:

Таврійський державний агротехнологічний університет
Навчальний корпус №2, кабінет 2.206
пр-т Б. Хмельницького, 18, 
м. Мелітополь, Запорізька обл.
72310, Україна
тел./факс. (0619) 42-12-47
e-mail: nnitsau@gmail.com