ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ОБ’ЄКТА ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

І. В. Агєєва, Ю. О. Прус

Анотація


Виникнення нових умов господарювання, зростаюча невизначеність зовнішнього середовища, науково-технічний прогрес, зміна мотивації працівників обумовило те, що організаційна культура стає важливим ресурсом для вдосконалення механізмів господарювання. Проблемам формування організаційної культури присвячені теоретичні публікацій вітчизняних і зарубіжних вчених і фахівців. У статті досліджено сутність організаційної культури підприємства наведені існуючі визначення категорії «організаційна культура» та проаналізовано основні концептуальні підходи до визначення організаційної культури.

Ключові слова


культура, організаційна культура, підприємство, цінності

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.