№ 2(26) (2014)

Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)

Зміст

Статті

I. Demchenko
Y. Dovhan
I. Kogut
N. Rubtsova
L. Sakhno
N. Serskykh
Ya.S. Sokil, I.H. Lebedeva
О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир
PDF
І.В. Агєєва, Н.В. Сурженко
PDF
О.С. Андрущенко, О.М. Андрущенко
PDF
А.Н. Богатырева
І.С. Верховод
PDF
Н.М. Гудзенко, К.Ф. Лебедєва
PDF
О.О. Головань, С.В. Маркова, А.С. Краснобаєва
PDF
Е.А. Данилова
Т.В. Журавльова
PDF
Г.М. Завадських
PDF
І.В. Застрожнікова
PDF
С.В. Кальченко
PDF
С.В. Кальченко, О.О. Васильченко
PDF
М.І. Кісіль
PDF
І.А. Когут, Н.Г. Радченко
PDF
Ю.М. Короленко
PDF
С.В. Косторной
PDF
С.О. Котова
PDF
М.М. Кропивко
PDF
Т.В. Куліш
PDF
Р.Ф. Курдиш
PDF
О.П. Левченко
PDF
О.І. Лисак
PDF
Т.В. Лукомська
PDF
Л.Г. Михальчишина, Л. Маловічко
PDF
І.В. Ніженська
PDF
Т.В. Попова, О.О. Васильченко
PDF
Н.А. Потапова, С.С. Павленко
PDF
Н.А. Потапова, О.В. Яремчук
PDF
Н.В. Почерніна
PDF
Ю.О. Прус
PDF
Н.Г. Радченко
PDF
О. Саламін
PDF
О.М. Саприкіна
PDF
Н.В. Сербіненко, К.Г. Сербіненко
PDF
Л.В. Синяєва
PDF
Л.В. Синяєва, А.В. Ярчук
PDF
Л.А. Слатвінська
PDF
А.В. Сучков, М.О. Гаврисюк
А.В. Сучков, А.Д. Кінцель
PDF
Н.В. Хміль
PDF
Д.П. Черник
PDF
О.Ю. Шевчук
PDF
І.Є. Якушева
PDF