Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ФОРМУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА - ВИРОБНИКА ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ВНУТРІШНЬОМУ ТА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ Анотація   PDF
С.В. Маркова, В.В. Жиденко, О.М. Олійник
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ РІВНЯ РОЗВИТКУ БІОЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В.В. Байдала
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИХ РЕГУЛЯТОРІВ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
В.Б. Захожай, В.О. Онищук
 
№ 3(27) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
С.М. Судомир
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
А.В. Карпенко, Ю.О. Пироговська
 
№ 3(27) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н.В. Трусова
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ ВІД СТРАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Т.В. Греджева
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ФУНДАМЕНТ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ БІЗНЕСУ Анотація   PDF
О.С. Андрущенко, О.М. Андрущенко
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ФУНКЦІОНАЛЬНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ Анотація   PDF
Л.А. Слатвінська
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМОГОСПОДАРСТВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ Анотація   PDF
Н.В. Почерніна
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА В ГОСПОДАРСТВАХ НАСЕЛЕННЯ Анотація   PDF
С.В. Кальченко
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. О. Яцух
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ Анотація   PDF
О.П. Левченко
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
А. І. Ніколаєнко
 
226 - 239 з 239 результатів << < 5 6 7 8 9 10