Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Анотація   PDF (Русский)
А.В. Ярчук
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) WAYS OF AUDITING SETTING IN UKRAINE AND EU Анотація   PDF (English)
L.A. Sakhno
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ECONOMIC EFFICIENCY'S ANALYSIS OF RETAIL CHAIN SUPERMARKET OPERATIONAL ACTIVITY Анотація   PDF (English)
S.N. Pisaryuk
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) THE UPDATING OF MECHANISM OF ECONOMIC PROMOTION AS A PERSONNEL MANAGEMENT KEY FACTOR IN THE CONCEPT OF INCENTIVE PAYMENT FOR LABOUR REFORMING Анотація   PDF
L. V. Siniaeva, N. А. Bocharova, V. А. Perederii
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) «ВІДПЛИВ ІНТЕЛЕКТУ» ЯК ОСНОВНА ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ РОБОЧОЇ СИЛИ Анотація   PDF
Г.І. Лукіна
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В. М. Тебенко
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У МЕХАНІЗМІ СТИМУЛЮВАННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
О.Г. Шпикуляк, Г.Ф. Мазур
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ Анотація   PDF
О. С. Воробйова, О. В. Воронянська
 
№ 3(27) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ІНСТИТУЦІЇ ТА ІНСТИТУТИ НА РИНКУ РОБОЧОЇ СИЛИ НА СЕЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О.В. Алєксєєва
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В.М. Бутенко
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ І КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬГОСППІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О.Ю. Лузан
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ Анотація   PDF
Л.І. Курило
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
В.В. Бойко
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АГРОЛОГІСТИКА В СИСТЕМІ ЕФЕКТИВНОГО ЗЕРНОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н.А. Потапова, О.В. Яремчук
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АДАПТАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація   PDF
О.Ю. Шевчук
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АДАПТАЦІЯ СИСТЕМИ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ЛОГІСТИКИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
О.О. Головань, С.В. Маркова, А.С. Краснобаєва
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ РИЗИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О.М. Саприкіна
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АНАЛІЗ ГЕОГРАФІЧНОЇ СТРУКТУРИ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Н. В. Почерніна
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АНАЛІЗ ДАВАЛЬНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В АСПЕКТІ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В.О. Терновський
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Анотація   PDF
В. Д. Цап
 
№ 3(27) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОГО ВИРОБНИЦТВА СВИНИНИ В ГОСПОДАРСТВАХ РЕГІОНУ Анотація   PDF
Т.В. Лукомська
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
М.В. Баханова
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
І.В. Ніженська
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АНАЛІЗ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ КАТЕГОРІЙ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н. В. Кукіна
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація   PDF
О.Г. Чирва
 
26 - 50 з 239 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>