Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АУДИТ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ТИПОВІ ПОМИЛКИ І ПОРУШЕННЯ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ ВИЯВЛЕНІ ПРИ ЙОГО ПРОВЕДЕННІ Анотація   PDF
О.В. Ангеловська, Л.В. Синяєва
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) АУТСОРСИНГ В УКРАЇНІ: ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Д.М. Трачова
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Н. О. Голуб
 
№ 3(27) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ «ЕФЕКТИВНІСТЬ» ТА «РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ» ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
В.М. Тебенко
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ВИЗНАЧЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЦІНИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА Анотація   PDF
Ю.О. Прус
 
№ 3(27) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Я.О. Зубрицька
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ВИМІРЮВАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Н.В. Завгородня
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ВПЛИВ ГЕНОТИПУ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОЩУВАННЯ КРУП’ЯНИХ КУЛЬТУР В УМОВАХ ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО СТЕПУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О.В. Аверчев
 
№ 3(27) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНОГО ЧИННИКА НА ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О.С. Сірош
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ВПЛИВ МІСЦЕВИХ ГОВОРІВ НА КУЛЬТУРУ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ-ЕКОНОМІСТА Анотація   PDF
О. В. Зімонова
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ВПЛИВ ФАКТОРІВ МІКРОСЕРЕДОВИЩА РИНКУ МОЛОКА НА ДІЯЛЬНІСТЬ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. М. Демчук
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ Анотація   PDF
Ю. О. Власюк, Г. П. Педченко
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ ЯК ЗАСІБ ЗАОХОЧЕННЯ ВИРОБНИКА Анотація
І. С. Верховод
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
І.В. Застрожнікова
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІНОУТВОРЕННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О.І. Лисак
 
№ 3(27) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ДИНАМІКА ВИРОЩУВАННЯ, РЕАЛІЗАЦІЇ ГРЕЧКИ ТА ПРОСА В УКРАЇНІ Анотація   PDF
О.В. Аверчев
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ДИСПРОПОРЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ЗНИЖЕННЯ Анотація   PDF
Г.М. Завадських
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОСУВАННЯ МОЛОКА ТА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ Анотація   PDF
В. В. Арестенко
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СОНЯШНИКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Т.В. Куліш
 
№ 3(27) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
С.К. Богатирчук-Кривко
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ОБГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ Анотація   PDF
О. В. Кравець, М. І. Лобанов
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЧИННИКИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ Анотація   PDF
Г.М. Христенко
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ЗЕРНОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О.М. Світовий
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В РЕГІОНАЛЬНОМУ АГРОКОМПЛЕКСІ Анотація   PDF
І.В. Застрожнікова
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ЯК ЗМІНА ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Т.В. Бакіна
 
51 - 75 з 239 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>