Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР В АГРОЛОГІСТИЧНИХ ЛАНЦЮГАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Н.А. Потапова, С.С. Павленко
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Н.В. Хміль
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ: ФАКТОРИ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ Анотація   PDF
О.О. Васильєва
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ Анотація   PDF
Л. І. Шлєіна
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЗБУТУ МОЛОКА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ Анотація   PDF
Т. Л. Краснодєд
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РЕАЛІЗАЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ У КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ІНТЕГРОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація   PDF
Є.М. Данкевич
 
№ 3(27) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДИСПРОПОРЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Г.М. Завадських
 
№ 3(27) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РЕКЛАМНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ МЕДІЙНОГО РИНКУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Т.В. Арестенко, В.В. Арестенко
 
№ 1(29) (2015): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНА СФЕРА УКРАЇНИ ЯК ЧИННИК ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
В. П. Антонюк В.П.
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РИЗИКИ ТА ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир
 
№ 3(27) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РИНКОВИЙ АСПЕКТ МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
К.М. Речка
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РОЗВИТОК АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ УКРАЇНИ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
О.І. Мельничук
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ Анотація   PDF
Л.С. Сорока
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РОЗВИТОК ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В СТЕПОВІЙ ЗОНІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О.С. Воробйова, О.В. Воронянська
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РОЗВИТОК МІЖГАЛУЗЕВОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ: ПЕРЕВАГИ ТА РИЗИКИ Анотація   PDF
Є.М. Данкевич
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РОЗВИТОК ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ТА МАРКЕТИНГОВОЇ ПІДТРИМКИ ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Л.М. Шульгіна, А. Рак
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РОЗВИТОК РІЗНОУКЛАДНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В.К. Збарський, А.В. Збарська
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РОЗВИТОК ФУНКЦІЙ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН Анотація   PDF
І.Б. Садовська
 
№ 2(26) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РОЛЬ НОРМ І НОРМАТИВІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ Анотація   PDF
Л.В. Синяєва
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РОЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ ПРИ ВИХОДІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК Анотація   PDF
С.Р. Плотніченко, І.І. Гаврилюк
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РОЛЬ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА В УПРАВЛІННІ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ Анотація   PDF
Л.В. Синяєва, А.В. Ярчук
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОБНИЦТВА В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Анотація   PDF
І.В. Хорішко
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) СІМЕЙНА ФЕРМА ЯК ВИД МАЛОГО БІЗНЕСУ І ФОРМА ГОСПОДАРЮВАННЯ НА СЕЛІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
А.В. Збарська
 
№ 1(25) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
А.С. Чкан, І.В. Ганза
 
№ 4(28) (2014): Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В МОРСЬКИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ ПОРТАХ УКРАЇНИ Анотація   PDF
В.П. Власова
 
151 - 175 з 239 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>