Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, Праці ТДАТУ, дослідження, механізація сільського господарства, енергетика, автоматизація процесів сільськогосподарського виробництва, прикладна геометрія, інженерна графіка.

Праці Таврійського державного агротехнологічного університету

Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва, прикладної геометрії та інженерної графіки.

Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.

ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ АРХІВУ 

Рік заснування:1998 - Таврійська державна агротехнічна академія 
2007 - Таврійський державний агротехнологічний універистет 
Проблематика:

Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва, прикладної геометрії та інженерної графіки.
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.

Фахова реєстрація:Наказ МОН № 1528 від 29.12.2014
Галузь науки:технічні науки: технічні
Реферативні бази:- Випуски систематично передаються до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 
- «Україніка наукова» - українська загальнодержавна реферативна база даних. 
- Google Scholar. 
- РІНЦ (Російський інститут наукового цитування). 
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції України:13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Періодичність:4 рази на рік
Мова видання:українська, російська, англійська
Засновник:Таврійський державний агротехнологічний університет
Головний редактор:Кюрчев Володимир Миколайович, д.т.н., професор, ректор ТДАТУ
Заступник головного редактора:Надикто Володимир Трохимович, чл.- кор. НААН України, д.т.н., професор, проректор ТДАТУ
Відповідальний секретар:Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор, зав. каф. ТДАТУ
Члени редколегії:

Гнатушенко В. В. - д.т.н., професор;
Дідур В. А. - д.т.н., професор;
Єремєєв В. С. - д.т.н., професор;
Кушнарьов А. С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., професор;
Леженкін О. М. - д.т.н. доцесор;
Малкіна В. М. – д.т.н., професор;
Панченко А. І. - д.т.н., професор;
Скляр О. Г. - к.т.н., професор;
Тарасенко В. В. - д.т.н., професор;
Шацький В. В. - д.т.н., с.н.с.;
Фурман І. О.- д.т.н., професор;
Ялпачик Ф. Ю. - к.т.н., професор.

Додаткові відомості:вимоги до статей
Адреса редакції:ТДАТУ. Просп. Б. Хмельницького 18,
м. Мелітополь, Запорізька обл.,
інд 72312 Україна
тел. (0619) 42-06-94, 42-57-97

 


Том 17, № 1 (2017)

У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень у галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислового та харчового виробництв.


Відповідальний за випуск – к.т.н., проф. Ялпачик Ф.Ю.
Редактор –  к.т.н., доц. Самойчук К.О.

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв

Зміст

Статті

Н. И. Стручаев, В. Ф. Ялпачик
Ф. Ялпачик, С. Буденко
PDF
Г. Дейниченко, Н. Афукова, І. Шабельська
PDF
С. Мінько
PDF
С. Малюта, І. Малюта
PDF
Г. Дейниченко, Г. Постнов, В. Червоний, В. Старков
PDF
О. Бурдо, Т. Різниченко, Н. Ружицька
PDF
О. Горбенко, В. Стрельцов, Н. Доценко, Н. Кім
PDF
Г. Дейниченко, В. Гузенко, О. Удовенко, О. Омельченко, В. Перекрест
В. Ялпачик, С. Кюрчев, В. Верхоланцева
PDF
В. Янаков
PDF
Н. Доценко
PDF
В. Бойко, А. Муравйов
PDF
С. Малюта
PDF
Г. Дейниченко, В. Гузенко, З. Мазняк, О. Мельник, А. Скриль
PDF
Н. Паляничка, С. Петриченко, Г. Антонова, Л. Левченко
PDF
В. Ялпачик, М. Стручаєв, В. Тарасенко
В. Бойко
PDF
С. Петриченко, Н. Паляничка, В. Олексієнко
PDF
В. Олексієнко, С. Петриченко, О. Вершков, В. Олексієнко
PDF
О. Прісс, І. Бурдіна
PDF
М. Сердюк, Н. Гапріндашвілі, С. Байбєрова
PDF
І. Змєєва
PDF
Г. Дейниченко, О. Терешкін, Д. Горєлков, Д. Дмитревський, Р. Бондаренко
PDF
О. Григоренко, Є. Мовчан
PDF
К. Самойчук, О. Полудненко, В. Циб
PDF
А. Погребняк, В. Погребняк
PDF
Г. Дейниченко, К. Самойчук, О. Ковальов, І. Пацький
PDF
О. Горач, О. Богданова
PDF
В. Ялпачик, С. Буденко, В. Тарасенко
PDF