Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, Праці ТДАТУ, дослідження, механізація сільського господарства, енергетика, автоматизація процесів сільськогосподарського виробництва, прикладна геометрія, інженерна графіка.

Історія журналу

1998 - Праці Таврійської державної агротехнічної академії
2007 - Праці Таврійського державного агротехнологічного універистету