Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, Праці ТДАТУ, дослідження, механізація сільського господарства, енергетика, автоматизація процесів сільськогосподарського виробництва, прикладна геометрія, інженерна графіка.

Фінансування журналу

Видавець

Таврійський державний агротехнологічний університет

http://nauka.tsatu.edu.ua/