ДОСЛІДЖЕННЯ МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ЦУКАТІВ З ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ

Г. Дейниченко, Н. Афукова, І. Шабельська

Анотація


Анотація – наведено результати досліджень масообмінних процесів під час виробництва цукатів з дикорослої сировини. Встановлено, що раціональні режими проведення цих процесів дозволяють підвищити якість готових виробів, збільшити їх вихід, а також інтенсифікувати процес виробництва цукатів

Повний текст:

PDF

Посилання


Луканин, А.С. Комплексная переработка плодово-ягодного сырья [Текст] / А.С Луканин, В.Н. Ежов // Пищевая промышленность. – 1992. – №1. – С. 31.

Машковский, М.Д. Лекарственные средства [Текст] / М.Д. Машковский. – М.: ООО «Изд-во Новая Волна», 2008: в 2-х т. – 1206 с.

Никифоров, А.В. Организация переработки дикорастущего пищевого сырья – Электронный ресурс: http://rae.ru/forum2010/pdf/article530.pdf

Рогачев, В.И. Справочник технолога плодоовощного консервного производства [Текст] / Под ред. В.И. Рогачева. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983.– 408 с.

Киптелая, Л.В. Рациональные режимы вспомогательной обработки диких плодов при производстве цукатов [Текст] / Л.В. Киптелая, Н.А. Афукова // Проблеми якості у громадському харчуванні, готельному господарстві і туризмі: матер. міжнар. наук.-практ. конф. – К.: КДТЕУ. – 1998. – С. 98-99.

Киптелая, Л.В. Исследование динамики массопереноса при варке диких яблок и груш в сахарном сиропе [Текст] / Л.В. Киптелая, Н.А. Афукова // Удосконалення процесів та апаратів хімічних, харчових та нафтохімічних виробництв: тези доп. 9 Міжнар. конф. – Одеса: ОДАХТ. – 1996. – С. 86.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.