ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРУ КОНЦЕНТРАЦІЇ БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ

Г. Дейниченко, В. Гузенко, О. Удовенко, О. Омельченко, В. Перекрест

Анотація


Анотація – у роботі висвітлено питання щодо визначення якісних показників процесу концентрування білково-вуглеводної сировини. Представлені дослідження впливу тривалості процесу ультрафільтраційного концентрування білково-вуглеводної молочної сировини на зміну показника фактора концентрації та хімічного складу одержаних білково-вуглеводних концентратів.

Посилання


Энциклопедия питания [Текст].Том 3. Характеристика продуктов питания/ А.А. Дубинина, Л.З. Шильман, Г.В. Дейниченко и др. ; под общ. ред. Л.З. Шильмана. – Х.: Мир Книг, 2014. – 744 с.

КрусьГ.Н. Технология молока и молочных продуктов [Текст] /Г.Н. Крусь, А.Г. Храмцов, З.В. Волокитина, С.В. Карпычев. – М.: Колосс, 2003. – 315 с.

Кравченко Э.Ф. Об эффективной переработке вторичного молочного сырья [Текст] / Э.Ф. Кравченко // Молочная промышленность. ¬– 2010. ¬– № 12. ¬– С. 66.

Свитцов А.А. Введение в мембранную технологию [Текст] / А.А. Свитцов. – М.: Дели принт, 2007. – 208 с.

Дейниченко Г.В. Аналітична характеристика мембранноїобробки рідких високомолекулярних систем / Г.В. Дейниченко, З.О. Мазняк, В.В. Гузенко [Текст] // Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць. – Х. : ХДУХТ, 2015. – Вип. 1 (21). – С. 120–131.

Золотухіна І.В.Технологія напівфабрикатів на основі сколотин для виробництва збитої дисертної продукції [Текст] : дис. кандидата техн. наук : 05.18.16 / І.В. Золотухіна. – Х., 2006. – 642 с.

Дейниченко Г.В. Ультрафільтраційні процеси та технології раціональної переробки білково-вуглеводної молочної сировини [Текст]/Г.В. Дейниченко, З.О. Мазняк, І.В. Золотухіна. – Х.: Факт, 2008. – 208 с.

Агеев Е.П. Мембранные процессы разделения / Е.П. Агеев // Крит. технологии. Мембраны. – 2001. – № 9. – С. 42–56.

Мазняк З.О. Досліджування процесу ультрафільтраційного концентрування сколотин та його апаратурне оформлення : дис. … кандидата техн. наук : 05.18.12 [Текст] / Мазняк Захар Олександрович. – Х., 2003. – 660 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.