ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ СЕРІЇ ISO 9000

Н. Доценко

Анотація


Анотація – дана стаття присвячена визначенню особливостей системи управління якістю, що відповідає вимогам міжнародних стандартів ISO серії 9000 на етапах проектування, функціонування, контролю та управління. Визначено основні показники якості системи та запропонована методика їх оцінювання. Запропоновано функції залежності між різнорідними і різнорозмірними показниками якості процесів та безрозмірною шкалою оцінювання. Запропоновано оцінювати якість системи управління якістю через систему показників якості процесів.


Повний текст:

PDF

Посилання


ДСТУISO9000:2007. Системи управління якістю. Основні положення та словник [Текст]. – К.: Держстандарт України, 2007. – 72 с.

ДСТУ ISO 9000:2009. Системи управління якістю. Вимоги [Текст]. – К.: Держстандарт України, 2009. – 72 с.

Нечипоренко В.И. Структурный анализ и методы построения надежных систем [Текст] / В.И. Нечипоренко – Изд-во «Советское радио», 1968. – 256 с.

Трапезников В.А. Автоматическое управление и экономика [Текст] / В.А. Трапезников // Автоматика и телемеханика. – 1966. – №1.

Поваров Г.Н.Проблемы передачи информации [Текст] / Г.Н. Поваров. – Изд. АН СССР, 1959. – Вып.1.

Конти Т. Самооценка в организациях [Текст] / Т. Конти. – М.: СМЦ «Приоритет», 1999. – 337 с.

Трищ Р.М. Точечная и интервальная оценки качества изделий[Текст] / ТрищР.М., Слитюк Е.А. –Вісник НТУ „ХПІ”. Збірник наукових праць. НТУ „ХПІ”. – Харків. – 2006. – № 27 – С. 96-102.

Трищ Г.М. Система залежностей для оцінювання процесів систем управління якістю підприємств [Текст] / ТрищГ.М. – Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харків. –2013. – №3 (64)– С. 60-64.

Маслов Д.В. Самооценка организаций на базе функциональной модели [Текст] / Д.В. Маслов, Э.А. Белокоровин, П. Ватсон, Н. Чилиши. – Методы менеджмента качества. – 2005. – №4. – С.21–26.

Краснобаєв В.А. Методологія системного аналізу технічних систем: підручник для студентів ВНЗ[Текст] / В.А. Краснобаєв, І.О. Фурман, В.П. Поляков та ін.; за заг. ред. Д.І. Мазоренка. – Х.: Факт, 2009. – 297 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.