ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНОГО КОНЦЕНТРУВАННЯ СКОЛОТИН

Г. Дейниченко, В. Гузенко, З. Мазняк, О. Мельник, А. Скриль

Анотація


Анотація – у роботі висвітлено питання щодо використання методів інтенсифікації мембранних процесів під час обробки сколотин. Наведено результати експериментальних досліджень щодо впливу способів інтенсифікації мембранної обробки сколотин на продуктивність ультрафільтраційних мембран.


Повний текст:

PDF

Посилання


Золотухіна І.В.Технологія напівфабрикатів на основі сколотин для виробництва збитої дисертної продукції [Текст] : дис. … кандидата техн. наук : 05.18.16 / І.В. Золотухіна. – Х., 2006. – 642 с.

Sodini I. Compositional and Functional Properties of Buttermilk: A Comparison Between Sweet, Sour, and Whey Buttermilk [Text] / I. Sodini, P. Morin, A. Olabi, R. Jime´nez-Flores // Journal of Dairy Science. 2006. – Vol. 89. – № 2. –– Р. 525–536.

Юдіна Т.І. Дослідження якості молочно-рослинних фаршів на основі концентрату зі сколотин[Текст]/ Т.І. Юдіна, І.А. Назаренко, Р.П. Никифоров // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – № 10(75). – Т. 3. – 2015. – С. 10–14.

Энциклопедия питания [Текст].Том 3. Характеристика продуктов питания/ А.А. Дубинина, Л.З. Шильман, Г.В. Дейниченко и др. ; под общ. ред. Л.З. Шильмана. – Х.: Мир Книг, 2014. – 744 с.

KonradG. Ultrafiltration of whey buttermilk to obtain a phospholipid concentrate[Text] // G. Konrad, T. Kleinschmidt, C. Lorenz //International Dairy Journal.2013. Vol. 30. – Iss. 1.– P. 39–44.

ДейниченкоГ.В. Ультрафільтраційні процеси та технології раціональної переробки білково-вуглеводної молочної сировини [Текст] / Г.В. Дейниченко, З.О. Мазняк, І.В. Золотухіна. – Х. : Факт, 2008. – 208 с.

Мирончук В.Г. Мембрані процеси в технології комплексної переробки сироватки [Текст] / В.Г. Мирончук, Ю.Г. Змієвський. – К. : НУХТ, 2013. – 153 с.

Енциклопедія мембран: в 2 т. [Текст] / [упоряд. М.Т. Брик]. К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – Т.1. – 658 с.

Свитцов А.А. Введение в мембранную технологию [Текст] / А.А. Свитцов. – М.: Дели принт, 2007. – 208 с.

Иванец В.Н. Методы интенсификациигидромеханических процессов[Текст]/ В.Н. Иванец, Б.А. Лобасенко. – Кемерово: КТИПП, 2003. – 84 с.

Дейниченко Г.В. Разработка оборудования для мембранного концентрирования жидких высокомолекулярных полидисперсных систем [Текст] / Г.В. Дейниченко, З.О. Мазняк, В.В. Гузенко // Первый независимый сборник. – 2015. – № 1. – Ч. 1. – С. 32–36.

Дейниченко Г.В.Розробка пристрою для інтенсифікації процесу ультрафільтраційного концентрування рідких високомолекулярних полідисперсних систем[Текст] / Г.В. Дейниченко, З.О. Мазняк, В.В. Гузенко, О.О. Удовенко, О.В. Омельченко // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – 2016. – Вип. 16. – Т.1. – С. 70–75.

Дьяконов B.П. Справочник по МathCAD PLUS 6.0 PRО [Текст] / B.П. Дьяконов. – M. : CК Пресс, 1997. – 336 с.

Дейниченко Г.В. Раціональні параметри мембранної обробки білково-вуглеводної молочної сировини [Текст]/ Г.В. Дейниченко, З.О. Мазняк, О.В. Гафуров, О.О. Підкорчевний // Прогресивна техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі: зб. наук. праць. – X. : ХДУХТ, 2013. –Вип. 1 (17). – С. 141—147.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.