ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПУЛЬСНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА

Н. Паляничка, С. Петриченко, Г. Антонова, Л. Левченко

Анотація


Анотація – робота присвячена визначенню основних факторів та залежностей, що впливають на ефективність гомогенізації молока в імпульсному гомогенізаторі.


Повний текст:

PDF

Посилання


Паляничка Н.О. Вдосконаленняпроцесу імпульсної гомогенізації молока: дис. канд. техн. наук: 05.18.12 / Н.О. Паляничка. – Донецьк, 2013. – 194 с.

Паляничка Н.О. Аналіз існуючих гіпотез руйнування жирових кульок / Н.О. Паляничка, О.В. Гвоздєв // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.10, Т.3. – 2010. – С. 48 – 54.

Гвоздєв О.В. Комп’ютерне моделювання імпульсного гомогенізатора молока з використанням програмного забезпечення AnsysWorkbench / О.В. Гвоздєв, К.О. Самойчук, Н.О. Паляничка // Обладнання та технології харчових виробництв: тематичний збірник наукових праць. – Донецьк: ДонНУЕТ. Вип. 28. – 2012. – С. 294 – 300.

Паляничка Н.О. Визначення градієнту швидкості потоку молока при імпульсній гомогенізації / Н.О. Паляничка // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.12, Т.4. – 2012. – С. 56 – 62.

Паляничка Н.О.Визначення ступеня гомогенізації при імпульсній гомогенізації молока / Н.О. Паляничка// Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. – Мелітополь: ТДАТУ. Вип.13, Т.7. – 2013. – С. 102 – 107.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.