ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПРИ ЗАМОРОЖУВАННІ

В. Ялпачик, М. Стручаєв, В. Тарасенко

Анотація


Анотація – розглянуто прилад та методику для визначення коефіцієнта теплопровідності, наводяться результати досліджень коефіцієнта теплопровідності кабачків і гарбузів, які можуть використовуватися при розробці технології заморожування і зберігання.


Посилання


Гинзбург А.С. Теплофизические характеристики картофеля, овощей и плодов /А.С. Гінзбург, М.А. Громов . – М.: «Агропромиздат». –1987.–265 с.

Иванченко В.И., Модонкаева А.Э., Ялпачик В.Ф., Стручаев К.Н., Загорко Н.П. Определение коэффициента теплопроводности плодоовощной продукции при замораживании // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2001. - № 12. – с. 24-25

Пат. 86725 Україна, МПК (2013.01) G01N 27/00 Пристрій експрес-оцінки якості замороженої плодової та овочевої продукції / М.І. Стручаєв: Заявл. 01.07.2013, Опубл. 10.01.2014, Бюл. №1, 5 с.

Вентцель Е.С. Теория вероятностей. - М.: Наука, 1969.- 576с.

Рогов И.А., Куцакова В.Е. Консервирование пищевых продуктов холодом (теплофизические основы) / Рогов И.А., Куцакова В.Е. и др. – М.: Колос, 1999. – 176 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.