Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, Праці ТДАТУ, дослідження, механізація сільського господарства, енергетика, автоматизація процесів сільськогосподарського виробництва, прикладна геометрія, інженерна графіка.

Праці Таврійського державного агротехнологічного університету

Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва, прикладної геометрії та інженерної графіки.

Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.

ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ АРХІВУ 


Оголошення про набір статей до видання Праці ТДАТУ

Для опублікування у збірнику наукової  статті  необхідно не пізніше 28 грудня 2018 р. надіслати на адресу оргкомітету ophv@tsatu.edu.ua, які відповідатимуть вимогам.


Рік заснування:1998 - Таврійська державна агротехнічна академія 
2007 - Таврійський державний агротехнологічний універистет 
Проблематика:

Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва, прикладної геометрії та інженерної графіки.
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.

Фахова реєстрація:Наказ МОН № 1528 від 29.12.2014
Галузь науки:технічні науки: технічні
Реферативні бази:- Випуски систематично передаються до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 
- «Україніка наукова» - українська загальнодержавна реферативна база даних. 
- Google Scholar. 
- РІНЦ (Російський інститут наукового цитування). 
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції України:13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Періодичність:4 рази на рік
Мова видання:українська, російська, англійська
Засновник:Таврійський державний агротехнологічний університет
Головний редактор:Кюрчев Володимир Миколайович, д.т.н., професор, ректор ТДАТУ
Заступник головного редактора:Надикто Володимир Трохимович, чл.- кор. НААН України, д.т.н., професор, проректор ТДАТУ
Відповідальний секретар:Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор, зав. каф. ТДАТУ
Члени редколегії:

Гнатушенко В.В. – д.т.н., проф.;

Дідур В.А. – д.т.н., проф.;

Єремєєв В.С. – д.т.н., проф.;

Леженкін О.М.– д.т.н.,проф.;

Малкіна В.М. – д.т.н., проф.;

Назаренко І.П. –  д.т.н., проф.;

Панченко А.І. –д.т.н., проф.;

Скляр О.Г. – к.т.н., проф.;

Волошина А.А.– д.т.н., проф.;

Тарасенко В.В. – д.т.н., проф.;  

Караєв О.І. –  д.т.н., с.н.с.;

Фурман І.О.­­ –  д.т.н., проф.

Додаткові відомості:вимоги до статей
Адреса редакції:ТДАТУ. Просп. Б. Хмельницького 18,
м. Мелітополь, Запорізька обл.,
інд 72312 Україна
тел. (0619) 42-06-94, 42-57-97