Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, Праці ТДАТУ, дослідження, механізація сільського господарства, енергетика, автоматизація процесів сільськогосподарського виробництва, прикладна геометрія, інженерна графіка.

Праці Таврійського державного агротехнологічного університету

Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва, прикладної геометрії та інженерної графіки.

Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.

ЕЛЕКТРОННА ВЕРСІЯ АРХІВУ 

Рік заснування:1998 - Таврійська державна агротехнічна академія 
2007 - Таврійський державний агротехнологічний універистет 
Проблематика:

Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва, прикладної геометрії та інженерної графіки.
     Випуск призначений для науковців, інженерів, аспірантів, магістрів і студентів технічних та сільськогосподарських спеціальностей.

Фахова реєстрація:Наказ МОН № 1528 від 29.12.2014
Галузь науки:технічні науки: технічні
Реферативні бази:- Випуски систематично передаються до Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського 
- «Україніка наукова» - українська загальнодержавна реферативна база даних. 
- Google Scholar. 
- РІНЦ (Російський інститут наукового цитування). 
Свідоцтво про державну реєстрацію - Міністерство юстиції України:13503-2387 ПР від 03.12.2007 р.
Періодичність:4 рази на рік
Мова видання:українська, російська, англійська
Засновник:Таврійський державний агротехнологічний університет
Головний редактор:Кюрчев Володимир Миколайович, д.т.н., професор, ректор ТДАТУ
Заступник головного редактора:Надикто Володимир Трохимович, чл.- кор. НААН України, д.т.н., професор, проректор ТДАТУ
Відповідальний секретар:Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор, зав. каф. ТДАТУ
Члени редколегії:

Гнатушенко В. В. - д.т.н., професор;
Дідур В. А. - д.т.н., професор;
Єремєєв В. С. - д.т.н., професор;
Кушнарьов А. С. - чл.-кор. НААН України, д.т.н., професор;
Леженкін О. М. - д.т.н. доцесор;
Малкіна В. М. – д.т.н., професор;
Панченко А. І. - д.т.н., професор;
Скляр О. Г. - к.т.н., професор;
Тарасенко В. В. - д.т.н., професор;
Шацький В. В. - д.т.н., с.н.с.;
Фурман І. О.- д.т.н., професор;
Ялпачик Ф. Ю. - к.т.н., професор.

Додаткові відомості:вимоги до статей
Адреса редакції:ТДАТУ. Просп. Б. Хмельницького 18,
м. Мелітополь, Запорізька обл.,
інд 72312 Україна
тел. (0619) 42-06-94, 42-57-97