Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, Праці ТДАТУ, дослідження, механізація сільського господарства, енергетика, автоматизація процесів сільськогосподарського виробництва, прикладна геометрія, інженерна графіка.

Архіви

2017

Том 17, № 1 (2017)

У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень у галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислового та харчового виробництв.


Відповідальний за випуск – к.т.н., проф. Ялпачик Ф.Ю.
Редактор –  к.т.н., доц. Самойчук К.О.

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв


1 - 1 з 1 результатів