Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, Праці ТДАТУ, дослідження, механізація сільського господарства, енергетика, автоматизація процесів сільськогосподарського виробництва, прикладна геометрія, інженерна графіка.

Том 17, № 1 (2017)

У збірнику наукових праць публікуються матеріали за результатами досліджень у галузі механізації сільського господарства, харчових виробництв, переробки та зберігання сільськогосподарської продукції, енергетики та автоматизації процесів агропромислового та харчового виробництв.


Відповідальний за випуск – к.т.н., проф. Ялпачик Ф.Ю.
Редактор –  к.т.н., доц. Самойчук К.О.

Кафедра обладнання переробних і харчових виробництв

Зміст

Статті

Н. И. Стручаев, В. Ф. Ялпачик
Ф. Ялпачик, С. Буденко
PDF
Г. Дейниченко, Н. Афукова, І. Шабельська
PDF
С. Мінько
PDF
С. Малюта, І. Малюта
PDF
Г. Дейниченко, Г. Постнов, В. Червоний, В. Старков
PDF
О. Бурдо, Т. Різниченко, Н. Ружицька
PDF
О. Горбенко, В. Стрельцов, Н. Доценко, Н. Кім
PDF
Г. Дейниченко, В. Гузенко, О. Удовенко, О. Омельченко, В. Перекрест
В. Ялпачик, С. Кюрчев, В. Верхоланцева
PDF
В. Янаков
PDF
Н. Доценко
PDF
В. Бойко, А. Муравйов
PDF
С. Малюта
PDF
Г. Дейниченко, В. Гузенко, З. Мазняк, О. Мельник, А. Скриль
PDF
Н. Паляничка, С. Петриченко, Г. Антонова, Л. Левченко
PDF
В. Ялпачик, М. Стручаєв, В. Тарасенко
В. Бойко
PDF
С. Петриченко, Н. Паляничка, В. Олексієнко
PDF
В. Олексієнко, С. Петриченко, О. Вершков, В. Олексієнко
PDF
О. Прісс, І. Бурдіна
PDF
М. Сердюк, Н. Гапріндашвілі, С. Байбєрова
PDF
І. Змєєва
PDF
Г. Дейниченко, О. Терешкін, Д. Горєлков, Д. Дмитревський, Р. Бондаренко
PDF
О. Григоренко, Є. Мовчан
PDF
К. Самойчук, О. Полудненко, В. Циб
PDF
А. Погребняк, В. Погребняк
PDF
Г. Дейниченко, К. Самойчук, О. Ковальов, І. Пацький
PDF
О. Горач, О. Богданова
PDF
В. Ялпачик, С. Буденко, В. Тарасенко
PDF