Праці Таврійського державного агротехнологічного університету, Праці ТДАТУ, дослідження, механізація сільського господарства, енергетика, автоматизація процесів сільськогосподарського виробництва, прикладна геометрія, інженерна графіка.

Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 17, № 1 (2017) ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ УЛЬТРАФІЛЬТРАЦІЙНОГО КОНЦЕНТРУВАННЯ СКОЛОТИН Анотація   PDF
Г. Дейниченко, В. Гузенко, З. Мазняк, О. Мельник, А. Скриль
 
Том 17, № 1 (2017) АДАПТАЦИЯ ТЕСТОМЕСИЛЬНЫХ МАШИН К КОРАБЕЛЬНЫМ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ Анотація   PDF
В. Янаков
 
Том 17, № 1 (2017) АНАЛІЗ МЕТОДІВ І ЗАСОБІВ ОЧИЩЕННЯ ТА СЕПАРАЦІЇ ЗЕРНА Анотація   PDF
В. Олексієнко, С. Петриченко, О. Вершков, В. Олексієнко
 
Том 17, № 1 (2017) АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ПРОТИТЕЧІЙНО-СТРУМИННОГО ЗМІШУВАННЯ НАПОЇВ Анотація   PDF
К. Самойчук, О. Полудненко, В. Циб
 
Том 17, № 1 (2017) ВИЗНАЧЕННЯ КІНЦЕВИХ МОМЕНТІВ ПЕРІОДИЧНОГО РУХУЗЕРНОВОГО МАТЕРІАЛУ ПО ПОВЕРХНІ РЕШЕТА Анотація   PDF
С. Малюта, І. Малюта
 
Том 17, № 1 (2017) ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ІМПУЛЬСНОЇ ГОМОГЕНІЗАЦІЇ МОЛОКА Анотація   PDF
Н. Паляничка, С. Петриченко, Г. Антонова, Л. Левченко
 
Том 17, № 1 (2017) ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДИЛЬНОЇ ОБРОБКИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПЛОДОВИХ СОКІВ Анотація   PDF
В. Ялпачик, С. Буденко, В. Тарасенко
 
Том 17, № 1 (2017) ВПЛИВ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ СУБСТРАТУ НА БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ РЕЧОВИНИ АНТИОКСИДАНТНОГО ТИПУ В ЗЕЛЕНІ БАЗИЛІКУ Анотація   PDF
О. Прісс, І. Бурдіна
 
Том 17, № 1 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ МАСООБМІННИХ ПРОЦЕСІВ ПІД ЧАС ВИРОБНИЦТВА ЦУКАТІВ З ДИКОРОСЛОЇ СИРОВИНИ Анотація   PDF
Г. Дейниченко, Н. Афукова, І. Шабельська
 
Том 17, № 1 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ АЛГОРИТМІВ ОЦІНЮВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ СЕРІЇ ISO 9000 Анотація   PDF
Н. Доценко
 
Том 17, № 1 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ДІАМЕТРУ КАНАЛУ ПОДАВАННЯ ВЕРШКІВ СТРУМИННОГО ГОМОГЕНІЗАТОРА МОЛОКА Анотація   PDF
Г. Дейниченко, К. Самойчук, О. Ковальов, І. Пацький
 
Том 17, № 1 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНТАЛЬПІЇ У ПРОЦЕСІ ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВОЇ МАСИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОХОЛОДЖЕННЯ Анотація   PDF
В. Ялпачик, С. Кюрчев, В. Верхоланцева
 
Том 17, № 1 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ РОБОЧИХ ОРГАНІВ ОЛІЄВІДТИСКНИХ ПРЕСІВ Анотація   PDF
О. Горбенко, В. Стрельцов, Н. Доценко, Н. Кім
 
Том 17, № 1 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МЕХАНІЧНОГО ДООЧИЩЕННЯ ТОПІНАМБУРУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОМБІНОВАНОГО СПОСОБУ ОЧИЩЕННЯ Анотація   PDF
Г. Дейниченко, О. Терешкін, Д. Горєлков, Д. Дмитревський, Р. Бондаренко
 
Том 17, № 1 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРУ КОНЦЕНТРАЦІЇ БІЛКОВО-ВУГЛЕВОДНОЇ МОЛОЧНОЇ СИРОВИНИ Анотація
Г. Дейниченко, В. Гузенко, О. Удовенко, О. Омельченко, В. Перекрест
 
Том 17, № 1 (2017) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТА ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПРИ ЗАМОРОЖУВАННІ Анотація
В. Ялпачик, М. Стручаєв, В. Тарасенко
 
Том 17, № 1 (2017) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РЕЦИРКУЛЯЦИОННОЙ СУШКИ БЫЧКОВ Анотація
Н. И. Стручаев, В. Ф. Ялпачик
 
Том 17, № 1 (2017) КІНЕТИКА ІНТЕНСИВНОСТІ ДИХАННЯ ПЛОДІВ ЯБЛУНІ ПРИ ЗБЕРІГАННІ ЗА ОБРОБКИ АНТИОКСИДАНТНИМИ КОМПОЗИЦІЯМИ Анотація   PDF
М. Сердюк, Н. Гапріндашвілі, С. Байбєрова
 
Том 17, № 1 (2017) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ОБ'ЄМНОГО ДРУКУХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ Анотація   PDF
В. Бойко, А. Муравйов
 
Том 17, № 1 (2017) МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ГІДРАВЛІЧНОГО ТРАКТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТА ТОЧНОСТІ ПРОЦЕСУ РОЗЛИВУ ЗА УМОВ ОПТИМАЛЬНОГО ПОЄДНАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ ТА КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ Анотація   PDF
І. Змєєва
 
Том 17, № 1 (2017) МЕХАНІЗАЦІЯ ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В ПЛОДОВИХ НАСАДЖЕННЯХ Анотація   PDF
С. Мінько
 
Том 17, № 1 (2017) МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ КОНЦЕНТРУВАННЯ ЦУКРОВИХ РОЗЧИНІВ В МІКРОХВИЛЬОВОМУ ВАКУУМ-ВИПАРНОМУ АПАРАТІ Анотація   PDF
О. Бурдо, Т. Різниченко, Н. Ружицька
 
Том 17, № 1 (2017) МОЛОТКИ ДРОБАРОК КОРМІВ, ЇХ КОЛИВАННЯ І МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ Анотація   PDF
Ф. Ялпачик, С. Буденко
 
Том 17, № 1 (2017) ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ГИДРОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ РЕЗАНИЕМ Анотація   PDF
А. Погребняк, В. Погребняк
 
Том 17, № 1 (2017) ОЦІНКА ЯКОСТІ ЛЬНЯНОЇ ЦЕЛЮЛОЗИ З МЕТОЮ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ТЕХНІЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
О. Горач, О. Богданова
 
1 - 25 з 30 результатів 1 2 > >>