машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва; електротехнічні комплекси та системи; прикладна геометрія та інженерна графіка.

Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету

Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва та прикладної геометрії інженерної графіки.

АРХІВ ВИДАННЯ

Рік заснування:2011
Проблематика:

Представлені результати досліджень вчених України в галузі механізації сільського господарства, енергетики і автоматизації процесів сільськогосподарського виробництва та прикладної геометрії інженерної графіки.

УДК:621.311:631
П 3.8
ISSN:2220-8674
Фахова реєстрація у ВАК України:Постанова № 2-05/05 від 31.05.2011
Наказ МОН України № 820 від 11.07.2016
Галузь науки:технічні науки: технічні
- 05.05.11 - Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
- 05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи;
- 05.01.01 - Прикладна геометрія, інженерна графіка.
Періодичність:4 рази на рік
Мова видання:українська, російська
Мінімальні системні вимоги:Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; Windows 98/2000/NT/XP, Internet Explorer 5.0, Acrobat Reader 6.0.
Засновник:Таврійський державний агротехнологічний університет
Головний редактор:Кюрчев Володимир Миколайович, д.т.н., професор, ректор ТДАТУ
Заступник головного редактора:Надикто Володимир Трохимович, чл.- кор. НААНУ, д.т.н., професор, проректор ТДАТУ
Відповідальний секретар:Діордієв Володимир Трифонович, д.т.н., професор, зав. каф. ТДАТУ
Члени редколегії:

Гнатушенко В.В. - д.т.н., проф.;

Дідур В.А. - д.т.н., проф.; 

Єремєєв В.С. - д.т.н., проф.;

Леженкін О. М. - д.т.н. проф.;

Малкіна В.М. – д.т.н., проф.;

Назаренко І.П. - д.т.н., проф.;

Панченко А.І. - д.т.н., проф.;

Скляр О.Г. - к.т.н., проф.;

Тарасенко В.В. - д.т.н., проф.;

Фурман І.О.- д.т.н., проф.;

Ялпачик В.Ф.  – д.т.н., проф.

Додаткові відомості:вимоги до статей
Адреса редакції:ТДАТУ. Просп. Б. Хмельницького 18,
м. Мелітополь, Запорізька обл.,
інд 72312 Україна
тел. (0619) 42-06-94, 42-57-97